Wiizi Wall Murals Wiizi Pop

„Wiizi

372 x 254 cm | 8-parts

 • Neu
  Wall Mural Flowers on Jute – Bild 1
  Wall Mural Flowers on Jute – Bild 2
  Wall Mural Flowers on Jute – Bild 3
  Wall Mural Flowers on Jute – Bild 4
  Wall Mural Flowers on Jute

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Grunge Sky – Bild 1
  Wall Mural Grunge Sky – Bild 2
  Wall Mural Grunge Sky – Bild 3
  Wall Mural Grunge Sky – Bild 4
  Wall Mural Grunge Sky

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural 3D Squares – Bild 1
  Wall Mural 3D Squares – Bild 2
  Wall Mural 3D Squares – Bild 3
  Wall Mural 3D Squares – Bild 4
  Wall Mural 3D Squares

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural An Apple a Day… – Bild 1
  Wall Mural An Apple a Day… – Bild 2
  Wall Mural An Apple a Day… – Bild 3
  Wall Mural An Apple a Day… – Bild 4
  Wall Mural An Apple a Day…

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Around the World – Bild 1
  Wall Mural Around the World – Bild 2
  Wall Mural Around the World – Bild 3
  Wall Mural Around the World – Bild 4
  Wall Mural Around the World

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Buoyancy – Bild 1
  Wall Mural Buoyancy – Bild 2
  Wall Mural Buoyancy – Bild 3
  Wall Mural Buoyancy – Bild 4
  Wall Mural Buoyancy

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Cacti – Bild 1
  Wall Mural Cacti – Bild 2
  Wall Mural Cacti – Bild 3
  Wall Mural Cacti – Bild 4
  Wall Mural Cacti

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Citrus – Bild 1
  Wall Mural Citrus – Bild 2
  Wall Mural Citrus – Bild 3
  Wall Mural Citrus – Bild 4
  Wall Mural Citrus

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Crystal – Bild 1
  Wall Mural Crystal – Bild 2
  Wall Mural Crystal – Bild 3
  Wall Mural Crystal – Bild 4
  Wall Mural Crystal

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Crystal – Bild 1
  Wall Mural Crystal – Bild 2
  Wall Mural Crystal – Bild 3
  Wall Mural Crystal – Bild 4
  Wall Mural Crystal

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Cuba – Bild 1
  Wall Mural Cuba – Bild 2
  Wall Mural Cuba – Bild 3
  Wall Mural Cuba – Bild 4
  Wall Mural Cuba

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Dots – Bild 1
  Wall Mural Dots – Bild 2
  Wall Mural Dots – Bild 3
  Wall Mural Dots – Bild 4
  Wall Mural Dots

  321,20 £

  (Base Price: 34,54 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Fastfood Love – Bild 1
  Wall Mural Fastfood Love – Bild 2
  Wall Mural Fastfood Love – Bild 3
  Wall Mural Fastfood Love – Bild 4
  Wall Mural Fastfood Love

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Fastfood Love – Bild 1
  Wall Mural Fastfood Love – Bild 2
  Wall Mural Fastfood Love – Bild 3
  Wall Mural Fastfood Love

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Fish on the Wall – Bild 1
  Wall Mural Fish on the Wall – Bild 2
  Wall Mural Fish on the Wall – Bild 3
  Wall Mural Fish on the Wall – Bild 4
  Wall Mural Fish on the Wall

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Flamingos – Bild 1
  Wall Mural Flamingos – Bild 2
  Wall Mural Flamingos – Bild 3
  Wall Mural Flamingos – Bild 4
  Wall Mural Flamingos

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Flying Elephant – Bild 1
  Wall Mural Flying Elephant – Bild 2
  Wall Mural Flying Elephant – Bild 3
  Wall Mural Flying Elephant – Bild 4
  Wall Mural Flying Elephant

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Galleria Sciarra Rome – Bild 1
  Wall Mural Galleria Sciarra Rome – Bild 2
  Wall Mural Galleria Sciarra Rome – Bild 3
  Wall Mural Galleria Sciarra Rome – Bild 4
  Wall Mural Galleria Sciarra Rome

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Glowing Guitar – Bild 1
  Wall Mural Glowing Guitar – Bild 2
  Wall Mural Glowing Guitar – Bild 3
  Wall Mural Glowing Guitar – Bild 4
  Wall Mural Glowing Guitar

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Life is a Journey – Bild 1
  Wall Mural Life is a Journey – Bild 2
  Wall Mural Life is a Journey – Bild 3
  Wall Mural Life is a Journey

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Matterhorn Illustration – Bild 1
  Wall Mural Matterhorn Illustration – Bild 2
  Wall Mural Matterhorn Illustration – Bild 3
  Wall Mural Matterhorn Illustration – Bild 4
  Wall Mural Matterhorn Illustration

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Melons – Bild 1
  Wall Mural Melons – Bild 2
  Wall Mural Melons – Bild 3
  Wall Mural Melons – Bild 4
  Wall Mural Melons

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Melons – Bild 1
  Wall Mural Melons – Bild 2
  Wall Mural Melons – Bild 3
  Wall Mural Melons – Bild 4
  Wall Mural Melons

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Moving Stairs – Bild 1
  Wall Mural Moving Stairs – Bild 2
  Wall Mural Moving Stairs – Bild 3
  Wall Mural Moving Stairs – Bild 4
  Wall Mural Moving Stairs

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural New York Mix Art – Bild 1
  Wall Mural New York Mix Art – Bild 2
  Wall Mural New York Mix Art – Bild 3
  Wall Mural New York Mix Art – Bild 4
  Wall Mural New York Mix Art

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Old City Map New York – Bild 1
  Wall Mural Old City Map New York – Bild 2
  Wall Mural Old City Map New York – Bild 3
  Wall Mural Old City Map New York – Bild 4
  Wall Mural Old City Map New York

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Out to the Open – Bild 1
  Wall Mural Out to the Open – Bild 2
  Wall Mural Out to the Open – Bild 3
  Wall Mural Out to the Open – Bild 4
  Wall Mural Out to the Open

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Parrot – Bild 1
  Wall Mural Parrot – Bild 2
  Wall Mural Parrot – Bild 3
  Wall Mural Parrot – Bild 4
  Wall Mural Parrot

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Pentagons – Bild 1
  Wall Mural Pentagons – Bild 2
  Wall Mural Pentagons – Bild 3
  Wall Mural Pentagons – Bild 4
  Wall Mural Pentagons

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Pineapples – Bild 1
  Wall Mural Pineapples – Bild 2
  Wall Mural Pineapples – Bild 3
  Wall Mural Pineapples – Bild 4
  Wall Mural Pineapples

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Polygon Swan – Bild 1
  Wall Mural Polygon Swan – Bild 2
  Wall Mural Polygon Swan – Bild 3
  Wall Mural Polygon Swan – Bild 4
  Wall Mural Polygon Swan

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Polygons – Bild 1
  Wall Mural Polygons – Bild 2
  Wall Mural Polygons – Bild 3
  Wall Mural Polygons – Bild 4
  Wall Mural Polygons

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Polygons – Bild 1
  Wall Mural Polygons – Bild 2
  Wall Mural Polygons – Bild 3
  Wall Mural Polygons

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Sugar Skulls – Bild 1
  Wall Mural Sugar Skulls – Bild 2
  Wall Mural Sugar Skulls – Bild 3
  Wall Mural Sugar Skulls – Bild 4
  Wall Mural Sugar Skulls

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Triangle World – Bild 1
  Wall Mural Triangle World – Bild 2
  Wall Mural Triangle World – Bild 3
  Wall Mural Triangle World – Bild 4
  Wall Mural Triangle World

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Under my Umbrellas – Bild 1
  Wall Mural Under my Umbrellas – Bild 2
  Wall Mural Under my Umbrellas – Bild 3
  Wall Mural Under my Umbrellas – Bild 4
  Wall Mural Under my Umbrellas

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Where are the Chips? – Bild 1
  Wall Mural Where are the Chips? – Bild 2
  Wall Mural Where are the Chips? – Bild 3
  Wall Mural Where are the Chips? – Bild 4
  Wall Mural Where are the Chips?

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Where is my Flat? – Bild 1
  Wall Mural Where is my Flat? – Bild 2
  Wall Mural Where is my Flat? – Bild 3
  Wall Mural Where is my Flat? – Bild 4
  Wall Mural Where is my Flat?

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart
 • Neu
  Wall Mural Wozoco Apartments – Bild 1
  Wall Mural Wozoco Apartments – Bild 2
  Wall Mural Wozoco Apartments – Bild 3
  Wall Mural Wozoco Apartments

  295,00 £

  (Base Price: 31,22 £ / square meter)

  incl. statutory VAT 19 %, excl. Shipping costs

  Shopping Cart

Pay easy via

 • PayPalPayPal

Secure SSL Site

 • SSL

We ship with

 • DPD FedEx

Be informed about the latest trends in wall decoration.


NEWSLETTER SIGN UP